Certificering

Certificering

BRC Certificaat

Supermarktorganisaties in Nederland eisen dat hun leveranciers een gecertificeerd kwaliteitssysteem hanteren. Wij voldoen aan de BRC, de Global Standard for Safety. BRC komt vanuit Engeland en is opgesteld door de grote Engelse supermarkten (o.a. Tesco, Safeway, Sainsbury). In deze standaard zijn belangrijke elementen uit de ISO-norm en HACCP opgenomen. BRC stelt hoge eisen aan de totale hygiëne en borging van de voedselveiligheid. BRC stelt ook eisen over de hygiëne van onze werkomgeving, onze medewerkers en de apparatuur die we gebruiken. Al die verschillende elementen worden getoetst aan de hand van een gedetailleerde checklist die meer dan 300 controlepunten bevat. Hollander heeft dit certificaat inmiddels al een aantal jaren in haar bezit.

BCM (Business Continuity Management)

Hollander hanteert een gedetailleerd crisisplan om bij (dreigende) storing de continuïteit van onze kerntaken te waarborgen.

Lean and Green Star (2013)

In maart 2013 heeft Hollander de Lean and Green star in ontvangst mogen nemen vanwege onze inzet voor en realisatie van een aanzienlijke co2 reductie. Deze reductie werd gerealiseerd op de logistieke activiteiten en energiebezuinigingsmaatregelen aan het vers distributiecentrum en het wagenpark. Inmiddels hebben wij onze doelstellingen aangescherpt voor een verder CO2-reductie.