Certificering

Certificering

IFS Logistics

Supermarktorganisaties in Nederland eisen dat hun leveranciers een gecertificeerd kwaliteitssysteem hanteren. Hollander Barendrecht onderkende dit belang al vroeg en heeft vanaf 1999 een gecertificeerd voedselveiligheidkwaliteitssysteem.

Vanaf 2019 voldoet Hollander Barendrecht aan de normen die gelden voor IFS Logistics. IFS Logistics is een steeds belangrijker wordende Europese certificeringsstandaard en draagt zorg voor de (voedsel) veiligheid van zowel food- als non-food producten.

De IFS-standaard is voor ondernemingen die logistieke activiteiten, zoals opslag en transport, uitvoeren met als doel de (voedsel)veiligheid van de producten te garanderen.

De inhoud van de IFS Logistics-norm valt uiteen in de volgende onderdelen:

  • Managementverantwoordelijkheid
  • Kwaliteits- en voedselveiligheidssyteem
  • Management van personeel en middelen
  • Regels voor de realisatie van de geleverde diensten
  • Regels voor de inrichting van de gebouwen en van de transportmiddelen
  • Metingen, analyses, permanente verbetering
  • Food defense

De IFS-standaard is ontstaan uit een samenwerking met Duitse, Franse en Italiaanse handels- en retailorganisaties.
De IFS-standaard wordt gezien als de tegenhanger van de BRC-standaard, die met name voor de Engelse retailmarkt wordt toegepast.

BCM (Business Continuity Management)

Hollander hanteert een gedetailleerd crisisplan om bij (dreigende) storing de continuïteit van onze kerntaken te waarborgen.

Lean and Green Star (2013)

In maart 2013 heeft Hollander de Lean and Green star in ontvangst mogen nemen vanwege onze inzet voor en realisatie van een aanzienlijke co2 reductie. Deze reductie werd gerealiseerd op de logistieke activiteiten en energiebezuinigingsmaatregelen aan het vers distributiecentrum en het wagenpark. Inmiddels hebben wij onze doelstellingen aangescherpt voor een verder CO2-reductie.